Cây Cảnh Bonsai

Mộc Lan Hồng Chậu Ngọc Bích - BH68 Mộc Lan Hồng Chậu Ngọc Bích - BH68

Mộc Lan Hồng Chậu Ngọc Bích - BH68

940.000₫
Lựu Phúc Ôm Đá - BH71 Lựu Phúc Ôm Đá - BH71

Lựu Phúc Ôm Đá - BH71

1.010.000₫
Mai Trắng Thác Đổ - BH88 Mai Trắng Thác Đổ - BH88

Mai Trắng Thác Đổ - BH88

495.000₫
Mai Đỏ Lọ Kẻ Hồng - BH87 Mai Đỏ Lọ Kẻ Hồng - BH87

Mai Đỏ Lọ Kẻ Hồng - BH87

1.107.000₫
Tuyết Mai Cung Đất - BH78 Tuyết Mai Cung Đất - BH78

Tuyết Mai Cung Đất - BH78

945.000₫
Chậu Lựu Quạt - BH52 Chậu Lựu Quạt - BH52

Chậu Lựu Quạt - BH52

825.000₫
Chậu Lựu Bình Vuông Cao - BH62 Chậu Lựu Bình Vuông Cao - BH62

Chậu Lựu Bình Vuông Cao - BH62

710.000₫
Mai Đỏ Bạt Phong - BH80 Mai Đỏ Bạt Phong - BH80

Mai Đỏ Bạt Phong - BH80

846.000₫
Mai Vàng Ang Bầu Dục Xanh - BH76 Mai Vàng Ang Bầu Dục Xanh - BH76

Mai Vàng Ang Bầu Dục Xanh - BH76

828.000₫
Mộc Lan Vàng Chậu Tứ Quý - BH65 Mộc Lan Vàng Chậu Tứ Quý - BH65

Mộc Lan Vàng Chậu Tứ Quý - BH65

900.000₫
Đào Thế Chậu Lục Giác Cao - BH85 Đào Thế Chậu Lục Giác Cao - BH85

Đào Thế Chậu Lục Giác Cao - BH85

927.000₫
Tuyết Mai Chậu Men Đá - BH79 Tuyết Mai Chậu Men Đá - BH79

Tuyết Mai Chậu Men Đá - BH79

981.000₫

Danh mục

Lọc theo giá

  • Giá dưới 100.000đ
  • Giá từ 100.000đ đến 1.000.000đ
  • Giá từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ
  • Giá từ 3.000.000đ đến 10.000.000đ
  • Giá trên 10.000.000đ

Sản phẩm khác

Giỏ hàng